Publishing House

Our Journals and Books

Facebook

IPS PAS - news

Pracownik naszego Instytutu doktor Przemysław Adamczewski realizuje obecnie badania współfinansowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dotyczące historii Polaków w Bujnaksku (Dagestan). Celem projektu jest próba ustalenia pozostałości po kościele katolickim wybudowanym przez Polaków w XIX w. oraz cmentarzu katolickim. Dr Adamczewski prowadzi także badania archiwalne w tym zakresie i przesyła kilka zdjęć z badań terenowych 📷 ...

View on Facebook

W ramach rozstrzygniętych konkursów Narodowe Centrum Nauki czterech badaczy będzie realizowało swoje projekty w naszym instytucie:

Dr Mateusz Janik (SONATA 14): "Pomiędzy metafizyką a polityką: neokonfucjanizm i monizm w nowożytnej myśli europejskiej"

Dr Monika Sus (OPUS 16): "Wysoki Przedstawiciel jako polityczny przedsiębiorca. Dynamika procesu decyzyjnego w unijnej polityce zagranicznej po 2009 r."

Dr Jakub Wysmułek (SONATA 14): "Zasady, wzorce i praktyki współistnienia wielowyznaniowego społeczeństwa Lwowa w wymiarze codziennym na przełomie XVI i XVII wieku"

Dr Marta Kołczyńska (SONATINA 3): "Uwarunkowania i konsekwencje zaufania politycznego: Polaryzacja polityczna i demokratyczna użyteczność zaufania w perspektywie porównawczej"

Laureatom serdecznie gratulujemy!

#ISPPAN #PAN #NCN
...

View on Facebook