Publishing House

Our Journals and Books

Facebook

IPS PAS - news

Polecamy nową książkę prof. Wojciecha Materskiego.
O nowej pracy autor we wstępie napisał: „Celem niniejszego studium jest również pokazanie potęgi odpowiednio użytego kłamstwa, mistyfikacji, wyparcia poprzez zmasowaną propagandę dotychczasowego systemu wartości (religii), zwalczanego w intensywny sposób, przez drugi – kult wodza i partii, jakoby robotniczej, ludowej. […] Podstawowe hasła, które utorowały drogę Leninowi i jego przybocznym z kierownictwa partii bolszewickiej, a wkrótce potem dały im pełnię władzy, sprowadzono w niniejszej pracy do pięciu najbardziej nagłośnionych przez propagandę bolszewicką obietnic: pokój ludom, samostanowienie narodom, władza proletariatowi, ziemia chłopom, równouprawnienie kobietom. Wszystkie one odegrały ogromną rolę agitacyjną, aczkolwiek co najmniej trzy z nich były wyraźnym zaprzeczeniem postulatów programowych potwierdzanych przez kolejne zjazdy Socjaldemokratycznej Partii Robotników Rosji (bolszewików)”.
...

View on Facebook

Ukazała się książka „Miotła Stalina. Polska północno-wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku" pod redakcją Łukasza Adamskiego, Grzegorza Hryciuka i Grzegorza Motyki. Polecamy!‼KONKURS‼

Nasza najnowsza publikacja „Miotła Stalina” to zbiór niepublikowanych wcześniej dokumentów dotyczących obławy augustowskiej, największej masowej zbrodni popełnionej na cywilach w Europie pomiędzy zakończeniem drugiej wojny światowej a wybuchem wojen bałkańskich w latach dziewięćdziesiątych. Zbrodni nazywanej często Małym Katyniem.

Mamy dla Was pięć egzemplarzy konkursowych. Wystarczy odpowiedzieć w komentarzu na pytanie: Która rocznica obławy augustowskiej mija w tym roku?
Na odpowiedzi czekamy do piątku, do 23:59.
Zwycięzców wylosujemy w weekend 🙂

Regulamin konkursu ➡https://bit.ly/2xshmfZ
...

View on Facebook