Political studies

Research and education

Publishing House

Our Journals and Books

Facebook

IPS PAS - news

Call for papers!🧐Redakcja „Spraw Międzynarodowych” zaprasza do składania tekstów do numeru 2020, t. 73, nr 3, którego tematem przewodnim będzie Westlessness, czyli zmierzch Zachodu 2.0?
Termin: do 15 września 2020 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
lub za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma sprawymiedzynarodowe.waw.pl

Zapraszamy do współpracy!
...

View on Facebook

Stanowisko #PAN wobec propozycji Komitetu Polityki Naukowej dotyczących reformy Polskiej Akademii Nauk.Stanowiska PAN wobec propozycji likwidacji Instytutów PAN i powołania nowych

Środowisko Polskiej Akademii Nauk z zaskoczeniem przyjęło „Propozycje Komitetu Polityki Naukowej Dotyczące Reformy Polskiej Akademii Nauk” z 30 kwietnia 2020. Władze PAN rozpoczęły przygotowania do konsultacji reformy, zgodnie z ustaleniami z ministrem Gowinem ze stycznia 2020. „Propozycje Komitetu…” w żaden sposób nie odnoszą się do tych ustaleń.
Stanowisko Prezydium PAN w sprawie Propozycji Komitetu Polityki Naukowej dotyczących reformy Polskiej Akademii Nauk (PAN): bit.ly/2zREUiX
„Propozycje Komitetu…” polegają m.in. na oddzieleniu Instytutów PAN z kategorią A+ i nielicznych z kategorią A i utworzenie z nich Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie. Straciłyby przy tym możliwość nadawania stopni naukowych. Niektóre zawarte w tym dokumencie rozwiązania oparte są na wzorach francuskich i niemieckich, ale tamte działają w innych warunkach budżetowych i innej organizacji nauki. W efekcie takich zmian nastąpiłaby utrata potencjału PAN jako całości. Propozycje te są szkodliwe dla potencjału badawczego PAN.
W PAN powstaje dwa razy tyle prac naukowych (publikowanych w najlepszych czasopismach naukowych) niż na najlepszym polskim uniwersytecie, realizowanych jest trzy razy więcej projektów badawczych niż w najlepszym pod tym względem uniwersytecie w Polsce.
Stanowiska Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu oraz projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk w związku z dokumentem „Propozycje Komitetu Polityki Naukowej Dotyczące Reformy Polskiej Akademii Nauk (PAN)” z dnia 30. 04. 2020. bit.ly/3g3a8UW
Także Rada Dyrektorów odrzuca całkowicie propozycje, która mają polegać min na poprzez likwidacji istniejących instytutów PAN i tworzeniu nowych oraz oddzieleniu instytutów PAN od korporacji członków Akademii. Oparte są one na fałszywych przesłankach. Nie ma dowodu, że likwidowanie i tworzenie nowych instytutów spowodowałoby wzrost jakości badań naukowych. Na dodatek to właśnie instytuty naukowe PAN elastycznie dostosowują się do potrzeb badawczych i społecznych, zupełnie inaczej niż szkoły wyższe. Wprowadzenie całkiem nowej afiliacji sprawi przy tym, że dotychczasowe publikacje przepadną i dla nauki międzynarodowej przekształcone instytuty pod nową nazwą staną się nierozpoznawalne.
Stanowiska Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk na temat dokumentu „Propozycje Komitetu Polityki Naukowej dotyczące reformy Polskiej Akademii Nauk (PAN)” z dnia 30 kwietnia 2020 r. bit.ly/3g5uo8o
...

View on Facebook